Noteikumi un nosacījumi

Šie lietošanas noteikumi ir neatņemama līguma sastāvdaļa, kuru puses noslēdz, pamatojoties uz klienta pasūtījumu mūsu portālā www.dox.lv. Šajos lietošanas noteikumos ietvertās saistības ir obligātas. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var tikt uzskatīta par pamatu līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laiku.
Veicot pasūtījumu, klients apstiprina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts veikt pasūtījumus mūsu tiešsaistes tirgū www.dox.lv, ja klients nav izlasījis un piekritis lietošanas noteikumiem.

1. TERMINI
Dox - interneta portāls www.dox.lv un blakustiesību īpašnieks SIA Dox (reģistrācijas Nr. 40203256763, juridiskā adrese: Elvīras iela 13-31, Rīga, LV-1080) piedāvā un pārdod dzīvnieku preces klientam saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem.
Klients - fiziska persona, kas pasūta preces no Dox; ir vismaz 18 gadus vecs, un viņam ir neierobežota tiesībspēja, lai nodibinātu līgumattiecības ar Dox.
Piegāde - klienta pasūtīto preču piegāde uz adresi piegādes zonā un norādīta klienta pasūtījumā.

2. REĢISTRĀCIJA
Klients var izmantot Dox pakalpojumus un veikt pasūtījumus kā reģistrēts lietotājs:
Klientam ir jāizveido klienta konts, izmantojot e-pastu un paroli. Ja klients izvēlas pasūtīt ar Piegādi uz noteiktu adresi, šī adrese ir jāsaglabā profila detaļās, lai to izmantotu turpmākajiem pasūtījumiem;

Lai izveidotu klienta kontu, ir jāsniedz papildu informācija, piemēram: vārds, uzvārds, kontaktinformācija, parole, saziņas iestatījumi.

Klients ir atbildīgs par patiesas un precīzas informācijas sniegšanu. Pēc reģistrācijas klients uzņemas pilnu atbildību neizpaust Klienta konta paroli trešajām personām. Klients ir pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot Klienta kontu. Ja Klienta kontu lieto cita persona, Dox uzskatīs, ka Klients to izmanto. Ja Klients zaudē Klienta konta pieteikšanās datus, Klientam ir jāinformē DOX par pieteikšanās datu zudumu, zvanot pa tālruni vai rakstot uz e-pasta adresi, kas pieejama DOX mājas lapā.

Paziņojumi par pasūtījuma izpildi un konta reģistrēšanu (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, konta reģistrācijas apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana) tiks nosūtīti Klientam pat tad, ja klients ir izvēlējies nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un informēt Klientu par pasūtījuma statusu.
Klientu personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un preču saņēmēju, veiktu un piegādātu pasūtījumu, sagatavotu rēķinu dokumentāciju, atmaksātu atgriezto preču summu un pārmaksāto summu, lai administrētu finanšu un citas saistības, kas izriet no šiem noteikumiem,  lietošanas līgumu, kā arī lai nodrošinātu citus DOX sniegtos pakalpojumus. Plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet šo noteikumu 9. sadaļā.

3. CENA, MAKSĀJUMI UN PIEGĀDES IZMAKSAS

Preču cenas DOX ir EUR valūtā. Visas norādītās cenas ietver jebkura veida pievienotās vērtības vai citus nodokļus. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas laikā. Kopējā piegādes cenā var iekļaut maksu.
Pēc piegādes DOX klientam nosūtīs elektronisku pamatdokumentu - elektroniski sagatavotu rēķinu. Elektroniskais dokuments - rēķins ir derīgs bez paraksta.

Klients var apmaksāt tikai pasūtījumu, izmantojot norēķinu metodes, kas ir pieejamas DOX maksājuma veida izvēlnē. Maksājums jāveic pirms preču saņemšanas.
Kompensācijas tiks apstrādātas nekavējoties, taču var paiet vairākas darba dienas, līdz tās tiek parādītas Klienta kontā.

4. PIEGĀDE
Piegāde Latvijas robežās, izmantojot piemērotu Omniva pakomātu, ir bezmaksas.

Klients maksā piegādes maksu ārpus Baltijas valstīm (pakomāts, pasta nodaļa). Piegādes maksa tiks aprēķināta, veicot pasūtījumu.

Piegādi veic Omniva, ja par piegādes metodi ir izvēlēts pakomāts, produkts 2-6 darba dienu laikā (Latvijas robežās) pienāk klienta izvēlētajā pakomātā. Klients par produkta nonākšanu pakomātā tiek informēts ar īsziņu, kurā norāda durvju atvēršanas kodu, pakomāta atrašanās vietu un uzglabāšanas perioda beigu datumu. Produktu pakomātā uzglabā 7 kalendārās dienas. Pēc iepriekš minētā perioda beigām produkts tiek atgriezts DOX.

Gadījumā, ja kā piegādes metodi izvēlaties pastu, prece klienta izvēlētajā pasta nodaļā pienāk 2-6 darba dienu laikā (Latvijas robežās) no dienas, kad pasūtījuma apstiprinājums tiek nosūtīts uz klienta e-pastu adrese. Ierodoties precei pastā, klientam paziņo ar īsziņu, kurā ir informācija par pastu, no kuras klients var atgūt preci. Produktu pastā uzglabā 14 kalendārās dienas. Pēc iepriekš minētā perioda beigām produkts tiek atgriezts DOX.

Piegāde ārpus Latvijas tiks veikta pakomātos un pasta nodaļā 2-21 darba dienu laikā.

Ja klients nesaņēma pasūtījumu paredzētajā piegādes laikā, klientam ir jāsazinās ar Dox. Tiks noteikts jauns paredzamais piegādes laiks.

DOX nekompensē zaudējumus, kas rodas no novēlotas piegādes.

Pirms pasūtījuma veikšanas klientam jāpārbauda ievadīto kontaktinformācijas precizitāte, lai novērstu kavējumus vai pārpratumus produkta piegādē. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos vai pārpratumiem, kas radušies preces piegādes laikā, ja kavēšanos vai pārpratumu izraisa neprecīzi vai nepareizi dati, kurus klients ievadījis, veicot pasūtījumu.

Saņemot pasūtījumu no pakomāta vai kurjera, klientam jāpārbauda pakas stāvoklis. Ja iepakojums nenonāk pie klienta labā stāvoklī, klients atver iepakojumu un pārbauda, vai produkts ir labā stāvoklī. Ja prece nenonāk pie klienta labā stāvoklī, klients neparaksta kvīti un neatstāj pasūtījumu pakomātā. Ja klients parakstīja kvīti vai ir paņēmis pasūtījumu no pakomāta, tas nozīmē, ka paka ir labā stāvoklī, šādas pretenzijas netiks pieņemtas.

5. TIESĪBAS ATTEIKTIES
Klientam ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no pasūtījuma, nenorādot iemeslu, un pieprasīt, lai pasūtītais produkts / produkti tiek nomainīti vai atgriezti. Šis 14 dienu periods sākas brīdī, kad klients saņem pasūtījumu.

Nomainītie vai atgrieztie produkti nedrīkst būt bojāti, un uz tām nav jābūt izmantošanas pazīmēm; preci jāatdod oriģinālā iepakojumā.

Lai atgrieztu preci, klients 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas paziņo e-veikalam pa e-pastu uz info@dox.lv.

Pircējs sedz preču atgriešanas izmaksas, izņemot gadījumus, kad atgriešanas iemesls ir fakts, ka prece, par kuru var saņemt atmaksu, neatbilst pasūtījumam.

Gadījumā, ja prece neatbilst pasūtījumam, e-veikalam nav jāatlīdzina izmaksas, kas pārsniedz parastās piegādes izmaksas (parastā piegāde: no Omniva pakomāta līdz Omniva terminālim).

Gadījumā, ja pircējs vēlas atsaukt pasūtījumu, pircējam preces jāatdod 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas.

Ja ir kādas lietošanas pazīmes, interneta veikalam ir tiesības samazināt atgriezto summu atbilstoši preču vērtības samazinājumam. Summa tiek aprēķināta katram gadījumam atsevišķi

6. ATMAKSA
Saņemot atgrieztās preces, tiešsaistes veikals ne vēlāk kā pēc 14 dienām atdod pircējam visus maksājumus, kas saņemti no pircēja, pamatojoties uz līgumu.

7. KLIENTU APKALPOŠANA
Ja jums ir kādi jautājumi par iepirkšanos DOX, lūdzu sazinaties ar DOX klientu apkalpošanas dienestu, nosūtot e-pastu uz info@dox.lv

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI UN STRĪDU RISINĀŠANA
Ja DOX pārkāpj šos lietošanas noteikumus, DOX būs atbildīgs tikai par Klienta zaudējumiem, kas radušies tiešā pārkāpuma rezultātā, ciktāl šie zaudējumi ir pamatoti paredzami abām pusēm.
DOX var vienpusēji rediģēt šos lietošanas noteikumus. DOX bez liekas kavēšanās informēs Klientu par šo Lietošanas noteikumu grozījumiem, ievietojot informāciju par izmaiņām DOX vai nosūtot šo informāciju ar īsziņu vai e-pastu.
Šie lietošanas noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un tos regulē, un visi strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesās.
Ja tiesa vai cita kompetenta iestāde uzskata, ka kāds Lietošanas noteikums neatbilst likumam, ir nepareizs vai nepiemērojams, nolēmums neietekmē atlikušo spēkā esošo un pilnībā piemērojamo Lietošanas noteikumu spēkā esamību ar likumiem un noteikumiem.

Ja klients uzskata, ka DOX ir pārkāpis šos lietošanas noteikumus vai citus attiecīgos likumus un noteikumus un tas ir ietekmējis klienta iespējas izmantot savas tiesības un šādu situāciju nevar atrisināt sarunu ceļā, klients var iesniegt pieteikumu nacionālajam patērētājam tiesību aizsardzības institūcija - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

9. DATU APSTRĀDE UN AIZSARDZĪBA
Klienta personas dati tiks izmantoti klienta identificēšanai un pasūtījumu saņemšanai, pasūtījumu veikšanai un piegādei, grāmatvedības dokumentu, tostarp rēķinu sagatavošanai, pārmaksāto summu atmaksai un atmaksātās summas par atgrieztajām precēm, finanšu un citu pienākumu administrēšanai, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un šī līguma.