Privātuma politika


Kādi personas dati tiek apstrādāti:
  • Klienta vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
  • piegādes adrese;
  • kredītkaršu dati;
  • preču un pakalpojumu izmaksas un dati, kas saistīti ar maksājumiem (pirkumu vēsture);

Kāpēc tiek apstrādāti personas dati
Personas dati tiek izmantoti klienta pasūtījumu pārvaldīšanai un preču piegādei.
Informācija par pirkumu vēsturi (pirkuma datums, preces, daudzums, klienta dati) tiek izmantoti, lai sagatavotu iegādāto preču un pakalpojumu kopsavilkumu un analizētu klientu vēlmes.
Kredītkartes dati tiek izmantoti, lai atmaksātu klientam maksājumus, veiktu vienreizēju pirkumu un veiktu ikmēneša automātisko maksājumu, ja klientam ir dalība.
Personas dati, piemēram, e-pasts, tālruņa numurs un klienta vārds, tiek apstrādāti, lai risinātu visus jautājumus, kas saistīti ar preču un pakalpojumu sniegšanu.
Interneta veikala lietotāja IP adrese vai citi tīmekļa identifikatori tiek apstrādāti, lai nodrošinātu tiešsaistes veikalu kā informācijas sabiedrības pakalpojumu un tīmekļa lietošanas statistiku.

Juridiskais pamats
Personas dati tiek apstrādāti ar klientu noslēgta līguma izpildes nolūkā.
Personas dati tiek apstrādāti, lai veiktu juridiskas saistības (piemēram, grāmatvedība un patērētāju sūdzību izšķiršana).

Personas datu saņēmēji
Personas dati tiek pārsūtīti uz tiešsaistes veikala klientu atbalstu, lai pārvaldītu pirkumus un pirkumu vēsturi un atrisinātu visas klienta iespējamās problēmas.
Vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese tiek nosūtīta klienta izvēlētajam transporta pakalpojumu sniedzējam.
Ja interneta veikala uzskaiti uztur pakalpojumu sniedzējs, personas dati tiek nosūtīti pakalpojumu sniedzējam grāmatvedības darbību veikšanai.
Personas datus var nosūtīt IT pakalpojumu sniedzējiem, ja tas nepieciešams tiešsaistes veikala funkcionalitātes nodrošināšanai vai datu mitināšanai.

Drošība un piekļuve datiem
Personas datiem tiešsaistes veikala darbinieki var piekļūt, lai atrisinātu tehniskos jautājumus, kas saistīti ar tiešsaistes veikala izmantošanu, un sniegtu klientu atbalstu.
Interneta veikals veic atbilstošus fiziskus, organizatoriskus un IT drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu vai neatļautu piekļuvi un izpaušanu.
Personas dati tiek nosūtīti tiešsaistes veikala datu apstrādātājiem (piemēram, transporta un datu mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem) un apstrādāti saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti starp tiešsaistes veikalu un apstrādātājiem. Apstrādātājiem, apstrādājot personas datus, jānodrošina piemēroti drošības pasākumi.


Sīkdatņu “Cookie” izmantošana
Mēs izmantojam “cookies” un līdzīgas tehnoloģijas, lai atšķirtu Jūs no citiem klientiem, kuri izmanto mūsu Pakalpojumus, vai no personām, kas apmeklē portālu. Sīkdatņu izmantošana ir veids, kā mēs varam pārliecināties, ka mūsu vietne tiek nepārtraukti uzlabota, atbilst jūsu vajadzībām un to var izmantot kā instrumentu mūsu mārketinga stratēģijas optimizēšanai. Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, lūdzu, skatiet mūsu sīkfailu politiku.

Piekļuve personas datiem un to labošana
Personas datiem var piekļūt un tos labot tiešsaistes veikala lietotāja profilā. Ja pirkums ir veikts bez lietotāja konta, personas datiem var piekļūt, izmantojot klientu atbalstu.

Piekrišanas atsaukšana
Ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz klienta piekrišanu, klientam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, paziņojot par to klientu atbalstu caur e-pastu.

Uzglabāšana
Personas dati tiek dzēsti, slēdzot tiešsaistes veikala klientu kontu, ja vien datu glabāšana nav nepieciešama grāmatvedības vajadzībām vai patērētāju strīdu izšķiršanai.
Tiešsaistes pirkumiem, kas veikti bez klienta konta, pirkumu vēsture tiek saglabāta trīs gadus.
Strīdu gadījumā par maksājumiem un patērētāju strīdiem personas dati tiek glabāti līdz prasījuma apmierināšanai vai līdz noilguma beigām.
Personas dati, kas nepieciešami grāmatvedības vajadzībām, tiek glabāti septiņus gadus.

Dzēšana
Lai dzēstu personas datus, pa e-pastu jāsazinās ar klientu atbalstu. Uz dzēšanas pieprasījumiem atbild ne vēlāk kā viena mēneša laikā, un nosaka dzēšanas periodu.

Pārnešana
Uz pieprasījumiem pārsūtīt personas datus, kas iesniegti pa e-pastu, atbild uz vienu mēnesi. Klientu atbalsts identificē personu un norāda, kādi personas dati ir jānosūta.

Tieši mārketinga ziņojumi
E-pasta adrese un tālruņa numurs tiek izmantoti tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanai, ja klients ir devis attiecīgu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga ziņojumus, klientam e-pasta kājenē jāizvēlas attiecīgā saite vai jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu.
Ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga (profilēšanas) nolūkos, klientam ir tiesības jebkurā laikā iebilst gan pret viņa / viņas personas datu sākotnējo, gan turpmāko apstrādi, ieskaitot profilēšanu, kas saistīta ar tiešo mārketingu, paziņojot par to klientu atbalsta dienestam pa e-pastu .

Strīdu risināšana
Strīdi par personas datu apstrādi tiek risināti, izmantojot info@dox.lv